Åbningstider

Alle dage:

8.00-9.00

Lægen tager telefonen mhp. telefonkonsultation og bestilling af akut-tid, dvs. tid samme dag

9.00-12.00

Sekretæren tager telefonen. Du kan bestille almindelig tid, bestille fast medicin og få prøvesvar.

12.00-16.00

Telefonen er lukket, telefonsvarer oplyser vores akutnummer.

Efter 16.00

Lægevagten kontaktes på 70 11 31 31

Klinikken er fuldt udstyret og der udføres de samme undersøgelser og behandlinger som kendes fra de store lægehuse: blodprøvetagning, EKG, svangreundersøgelser, lungefunktionsundersøgelser, børneundersøgelser, osv.

Generel oplysning kan man få på www.sundhed.dk som drives af Regionerne

Tlf 86 15 76 77. (Vores akut-nummer er 22 86 27 55.)

Fokus på vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsen har pr. 1. maj 2009 indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende medicin.

Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN kan bestilles ved personligt fremmøde hos sekretæren i lægehuset og KUN til 1 måned af gangen. Receptfornyelse kan derfor ikke længere ske pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Hensigten er på lang eller kort sigt udtrapning. Alle der ønsker dette tilbydes en konsultation.

Medicinen virker bedst i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin, tramadol/dolol/mandolgin eller nogle typer angstdæmpende medicin kan man ikke få sit kørekort fornyet. Mange patienter oplever det er en lettelse at komme fri af medicinen.

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin, tramadol/dolol/mandolgin eller nogle typer angstdæmpende medicin  er: – svimmelhed, – døsighed, – hukommelsesbesvær og  koncentrationsbesvær.

Man opdager ikke nødvendigvis at man er påvirket af lang tids brug af medicinen. Det er dog vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det. Ofte som en bedring efter ophør med brug.

Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er angst, søvnbesvær og indre uro. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Har du ønske om at gennemgå et aftrapningsforløb så få en tid hos lægen, hvor vi sammen aftaler et individuelt forløb.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Lægens telefontid
Mandag 8.00 – 16.00 8.00 – 9.00
Tirsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 9.00
Onsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 9.00
Torsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 9.00
Fredag 8.00 – 16.00 8.00 – 9.00

Læge Asger Dalmose
Haslevej 17
8230 Åbyhøj
Tlf. 86157677

Vores akut-nummer er 22 86 27 55.

Klinikken ligger ved Kvickly Åbyhøjs parkeringsplads, som nabo til Åbyhøj Apotek. Der er cykelstativer; buslinjer 4a, 11 og 15 og 100 gratis 2-timers parkeringspladser (Husk P-skiven).

På foto-et på velkomst-siden ses at vi er beliggende i stueplan med indgang uden trapper. Klinikken er kørestols-egnet, men der er ikke handicaptoilet.

App til bestilling af tid og fast medicin http://www.mithelbred.dk/